You are currently viewing Konfor Emekliliği Kavramı ve Hayatımızda Konfor Dönemleri

Konfor Emekliliği Kavramı ve Hayatımızda Konfor Dönemleri

Konfor Emekliliği Kavramı ve Hayatımızda Konfor Dönemleri

Son zamanlarda yoga ve doğa kamplarına olan ilginin giderek arttığını görüyoruz. Özellikle pandeminin ardından modern yaşamın getirdiği stres ve belirsizlikten kaynaklı kaçış arayışları kişisel gelişim/ dönüşüm yolculuğunda farklı iş modellerini hayatımıza sokmuş durumda. Bireylerin zihinsel ve fiziksel sağlığını iyileştirmeyi ve içsel huzur bulmayı amaçlayan bu kamplar, iş hayatında yeni bir kavramın da doğmasına neden oldu: “Konfor Emekliliği”

Konfor Emekliliği Kavramı ve Hayatımızda Konfor Dönemleri
Konfor emekliliği kavramını daha iyi anlamak için iş hayatımızın farklı dönemlerinde geçirdiğimiz aşamaları incelemek faydalı olacaktır. Bu aşamalar, konfor alanlarımız ve arayışlarımız açısından beş döneme ayrılabilir.

1- Konfora Meydan Okuma Dönemi

Kariyerimizin ilk yıllarında kendimizi geliştirmek, yeni deneyimler kazanmak ve sınırlarımızı zorlamak için yoğun çaba harcadığımız dönemdir. Bu dönemde, konfor alanımızın dışına çıkarak risk alır, farklı şirketlerle ve farklı insanlarla tanışır ve çeşitli zorluklarla yüzleşiriz.

2- Konfor Platosu Dönemi

Yeteneklerimizi ve güçlü yönlerimizi anladığımız ve kariyerimizde hedeflediğimiz noktaya ulaştığımız dönemi ifade eder. Artık hedefler daha nettir, beceri ve uzmanlıklarımızı en üst düzeyde kullanırız. Bu dönem kişinin hayatındaki değerlerini, hedeflerini ve yaşam tarzını belirlemesi açısından kritik bir dönemdir. Burada rutin bir yaşamın mı yoksa değişken ve bilinçli gelişimin devam mı edeceği konusunda kişilerin kararları belirleyicidir.

Daha anlamlı bir yaşam arayışına girerek, hırsları ve mücadeleyi sona erdirmek amaçlanır. Böylece iç huzur sağlanır ancak bir yandan da risk almaya devam edilir. Bu dönem bilinmeyenle başa çıkmak ve yeni beceriler geliştirmek konusunda kişinin üçüncü veya dördüncü fazdan hangisiyle devam edeceğine bir ışık tutar. Hayata dair kritik kararlar bu dönemde verilir.

Konfor Emekliliği Kavramı ve Hayatımızda Konfor Dönemleri
3- Konfor- 1 Dönemi: Rutinlik ve İç Huzur

Hedeflerimize büyük ölçüde ulaştığımız, kariyerimizde istikrarı yakaladığımız için hızımızı yavaşlatıp rutine yöneldiğimiz bir dönemdir. Bu dönemde risk almaktan kaçınılır ve mevcut durumu koruma eğilimi vardır. Daniel Kahneman’ın Sistem -1 yaklaşımı burada devreye girer: Alışkanlıklar, rutinler ve duygusal tepkiler ön plandadır.

Kariyerimizin ilk iki dönemi doğru yönetilmediğinde Konfor-1 dönemini sanal bir şekilde yaşıyor olabiliriz. Mevcut işimizde içsel huzur ve güvenliğimize yönelik algımız kuvvetlenir. Bunun sonucunda uzun süre mevcut pozisyonda kalma, yeni görev veya projelerde görev almama istekliliği meydana gelebilir. Merak ve öğrenme ya da analitik bakış açısı yerine hızlı ve önceden öğrenilmiş çözüm ya da tepkilere yönelebiliriz.

4- Konfor -2 Dönemi: Yenilenme ve Güçlenme

Bu dönem, Kahneman’ın Sistem -2 yaklaşımına dayalı olarak kişisel gelişim ve konfor platosundan çıkarak yeni bir yolculuğa devam ettiğimiz dönemdir. Öz farkındalık ile iç dünya ve dış çevre arasındaki değişimi dikkate alır ve yavaş ancak sistematik bir yolla yeni kariyer planlaması yaparız.

Konfor Emekliliği Kavramı ve Hayatımızda Konfor Dönemleri
5- Konfor Emekliliği Dönemi: İçsel Huzur ve Denge

Bu dönem, yoğun ve rekabetçi yılların ardından, yeni hedefler yerine hayatın tadını çıkarmaya ve “Life For Me” dediğimiz kişisel dinginliği bulmaya odaklanılan bir dönemdir. İçsel huzur ve denge arayışı, maddi kazançlardan ziyade yeni anlamlar bulmaya yönelir. Bu dönemde, doğada veya kırsal alanda sakin bir yaşam, basit ve huzurlu bir günlük hayat sürme arayışı ön plandadır.

Bu dönemin bir diğer özelliği, yeni hedefler belirlememek, farklı şeyler talep etmemek, yeni arzular ve heyecanlardan uzak durmak ve mücadelelerden kaçınmak suretiyle elde edilen dengeye razı olarak mutluluğu yaşamaktır.

Pandemi, konfor platosu döneminden üçüncü veya dördüncü faza geçme konusundaki düşünme zamanımızı hızlandırdı ve kariyer yolculuğumuzu değil, hayatımızı yeniden değerlendirmemize neden oldu. Bu durumu, İstanbul gibi büyük şehirlerden daha sakin bölgelere göç eden insanların sayısındaki artışla açıklayabiliriz. Aynı zamanda kişisel gelişim yolculuğunda “Wellbeing” (kişinin kendini iyi hissetmesi) ve “Mindfulness” (anı yaşama, stresle başa çıkma) gibi kavramların daha fazla duyulmasının nedeni, bu dönemler arasındaki geçişlerin hızlanmasıdır.

Konfor emekliliğine ne zaman geçileceğini doğru değerlendirmek önemlidir. Çalışma hayatımızdaki ikinci faz, (konfor platosu) gelecekte nasıl bir konfor emekliliği geçireceğimiz konusunda belirleyici bir rol oynar. Zorlukları bir kenara bırakıp, kişisel gelişimimizi bilinçli ve analitik çabalarla sürdürmek yerine, konfor emekliliğine geçmenin zamanlamasını iyi yapmak gerekir. Bu nedenle, yaşamamızın her aşamasında bilinçli kararlar alarak hem içsel huzuru hem de dengeyi sağlayacak bir yol haritası oluşturmalıyız.

Bir yanıt yazın